Lastenkoulutus

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä koulutusaste ryhmitellään kolmeen koulutusasteeseen: yhdeksänvuotiseen perusopetukseen (peruskoulu), sen jälkeiseen toisen asteen koulutukseen (lukio ja ammattioppilaitokset) ja korkea-asteen koulutukseen (ammattikorkeakoulut ja yliopistot). Aikuiskoulutusta on tarjolla kaikilla koulutusasteilla.

Kuusivuotiaiden lasten, jotka aloittavat peruskoulun seuraavana vuonna, on vuodesta 2015 alkaen pakko osallistua esiopetukseen. Sitä ennenkin esiopetukseen osallistui lähes jokainen lapsi.

Peruskoulun luokan- ja aineenopettajat sekä ammatillisen koulutuksen opettajat suorittavat korkeakoulututkinnon lisäksi pedagogisia opintoja. Myös lastentarhanopettajilla ja esiopetuksen opettajilla on korkeakoulututkinto.


Suomen suurin puukoulu toteutettiin kestävästi elinkaarimallilla

Mansikkalan uusi puukoulu Imatralla rakennetaan keskelle koulukampusta Vuoksen rannalla. Hankkeen toteuttaa...