Yhdeksän miljoonaa lasta vaarassa menehtyä keuhkokuumeeseen tällä vuosikymmenellä

Aliravitsemus, ilman saastuminen sekä rokotteiden ja antibioottien puutteellinen saatavuus ovat tekijöitä, jotka lisäävät keuhkokuumeeseen liittyvien ehkäistävissä olevien kuolemien määrää. Viime vuonna yksi lapsi kuoli keuhkokuumeeseen joka 39. sekunti.

Tehostamalla keuhkokuumeen vastaista työtä voitaisiin välttää lähes yhdeksän miljoonan lapsen kuoleman keuhkokuumeen ja muiden merkittävien tautien vuoksi. Tämä johtopäätös ja siihen liittyvä analyysi julkaistaan 29.—31.1. järjestettävän kansainvälisen keuhkokuumekonferenssin alla. Barcelonassa pidettävä tapahtuma on laatuaan ensimmäinen keuhkokuumeeseen keskittyvä maailmanlaajuinen foorumi.

Johns Hopkins yliopiston laatima mallinnus osoittaa, että laajentamalla hoito-ohjelmia sekä lisäämällä ennaltaehkäiseviä toimia voitaisiin välttää 3,2 miljoonan alle viisivuotiaan lapsen kuolema. Näiden toimien heijastusvaikutusten myötä, voitaisi lisäksi estää 5,7 miljoonan lapsen kuolema muihin keskeisiin lastentauteihin. Tämä alleviivaa integroitujen terveyspalvelujen tärkeyttä.

Keuhkokuume on vakava tulehdustauti, jonka aiheuttaja on bakteeri, virus tai sieni. Keuhkokuumeessa keuhkoihin kertyy nestettä ja tulehdussoluja, mikä vaikeuttaa sairastuneen lapsen hengitystä. Keuhkokuume on merkittävin yksittäinen lapsen kuolemaan johtava tauti. Viime vuonna 800 000 lasta menehtyi keuhkokuumeeseen, yksi joka 39. sekunti.

Tietyt keuhkokuumeen muodot ovat ehkäistävissä rokotteilla ja suhteellisen helposti hoidettavissa edullisilla antibiooteilla, mikäli tauti on oikein diagnosoitu. Tästä huolimatta kymmenet miljoonat lapset ovat yhä rokottamatta ja joka kolmas lapsi, jolla on sairauteen liittyviä oireita, jää ilman välttämätöntä hoitoa.

Suuri osa keuhkokuumeesta johtuvista lasten kuolemista tapahtuu maailman köyhimmissä maissa. Kaikista köyhimmät ja syrjäytyneimmät lapset kärsivät taudista eniten. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, voi keuhkokuumeeseen kuolla 6,3 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta vuosien 2020 ja 2030 välillä. Kuolemantapauksia tulee todennäköisesti olemaan eniten Nigeriassa (1,4 miljoonaa), Intiassa (880 000), Kongon demokraattisessa tasavallassa (350 000) ja Etiopiassa (280 000).

Lasten keuhkokuumeeseen liittyvää kuolleisuutta voi vähentää tehokkaasti parantamalla ravitsemusta ja rokotuskattavuutta, antibioottihoitoa lisäämällä sekä rintaruokintaa edistämällä. Näillä toimenpiteillä voitaisiin vuosittain myös estää miljoonien lasten kuolemat esimerkiksi ripuliin (2,1 miljoonaa), verenmyrkytykseen (1,3 miljoonaa) ja tuhkarokkoon (280 000). Pelkästään parantamalla lasten ravitsemusta, voisi kymmenen vuoden aikana välttää peräti 3,9 miljoonan alle viisivuotiaan kuolema.

– Pelastettavien ihmishenkien lukumäärä on mahdollisesti paljon suurempi, koska mallinnuksessa ei oteta huomioon sellaisia tekijöitä kuten lääkkeellisen hapen saatavuus tai toimia ilman saastumisen vähentämiseksi, mikä on merkittävä keuhkokuumeen riskitekijä, sanoo Anne Haaranen, Pelastakaa Lasten ohjelmajohtaja.

– Analyysin tulokset osoittavat sen, mikä olisi mahdollista saavuttaa. Olisi täysin kestämätöntä, mikäli rokotteiden, kohtuuhintaisten antibioottien ja rutiininomaisen happihoidon puutteen vuoksi, sallitaan miljoonien lasten kuolemat, toteaa Haaranen.

– Jos haluamme tosissamme pelastaa lasten henkiä, meidän on painokkaasti toimittava keuhkokuumetta vastaan, sanoo Unicefin pääjohtaja Henrietta Fore.

– Kuten ajankohtaisen koronaviruksen puhkeaminen osoittaa, on edelleen kehitettävä oikea-aikaista tunnistamista ja ennaltaehkäisyä. Tämä tarkoittaa sitä, että tehdään oikea diagnoosi ja määrätään oikea hoito. Se tarkoittaa myös puuttumista keuhkokuumeen kuolleisuuden pääasiallisiin syihin, kuten aliravitsemukseen, rokotteiden ja antibioottien puutteelliseen saatavuuteen sekä vastaamista ilman saastumiseen, mikä on vaikeampi haaste, jatkaa Fore.

Ulkoilman saastuminen on maailmanlaajuisesti osatekijänä lähes joka viidennessä (17,5 %) keuhkokuumeeseen liittyvässä kuolemantapauksessa alle viisivuotiaiden parissa. Tämä todetaan tutkimuksessa, jonka on laatinut Washingtonin yliopistossa toimivaa Institute for Health Metrics and Evaluation. Kiinteän polttoaineen käyttö ruoanlaitossa sisätiloissa on puolestaan osasyynä 195 000 lapsen kuolemaan (29,4 %).

Maailman väestöstä 91 prosenttia hengittää ulkoilmaa, jossa pienhiukkasten määrä ylittää maailman terveysjärjestö WHO: n suositustason. Ilman saastumisen muodostama massiivinen haaste voi mahdollisesti heikentää tehostuneen keuhkokuumeen vastaisen työn vaikutuksia.

– Pneumokokin aiheuttama keuhkokuume on helposti ehkäistävissä ja usein hoidettavissa oleva sairaus – kenenkään vanhemman ei pitäisi joutua käymään läpi oman lapsensa menettämistä tähän sairauteen, sanoo tohtori Seth Berkley, rokotuksia koskevan maailmanlaajuisen GAVI-yhteenliittymän toimitusjohtaja.

– Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme edistyneet siinä, että elämää pelastavan pneumokokkirokotteen saaneiden lasten määrä on lisääntynyt. Näiden ponnistelujen jatkuminen on välttämätöntä, jotta tulevia sukupolvia suojellaan tältä tappavalta taudilta. Kesäkuussa pidettävä GAVIn rahoittajien konferenssi tarjoaa kansainväliselle yhteisölle mahdollisuuden auttaa meitä saavuttamaan tämän, Berkley sanoo.

– Keuhkokuumeen tutkimusrahoitus on maailmanlaajuisesti laiminlyöty, vaikka tauti tappaa eniten lapsia maailmassa. Politiikan muutoksen on perustuttava tutkimus- ja innovointitoimintaan, minkä tavoitteena on edelleen vähentää keuhkokuumeesta johtuvaa kuolleisuutta, sanoo Quique Bassat, Barcelonan globaalin terveyden instituutin tutkijaprofessori ja Global Forum on Childhood Pneumonia puheenjohtaja.

– Analyysi osoittaa, että kollektiiviset toimet lasten suojelemiseksi keuhkokuumeelta vauhdittavat kansallisia ponnisteluja lasten eloonjäämistä koskevan kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamiseksi. Hallitusten ja kansainvälisten kehitysyhteistyöjärjestöjen on toimittava pikaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten suojelemiseksi aliravitsemukselta sekä ilmansaasteille altistumiselta, sekä varmistettava, että he saavat rokotteen keuhkokuumetta vastaan. Sairastuneet lapset tarvitsevat nopean diagnoosin, lapsille soveltuvia antibiootteja sekä happihoitoa. Jos näin ei tapahdu, yhdeksän miljoonan lapsen henki on vaarassa, toteaa Leith Greenslade, koordinaattori, Every Breath Counts Coalition.

Yhdeksän johtavaa terveys- ja lapsijärjestöä isännöi maailman johtajia 29–31. tammikuuta Espanjan Barcelonassa pidettävässä Global Forum on Childhood Pneumonia –tapahtumassa. Foorumin aikana annetaan tiedotuksia muun muassa Intian seerumi-instituutin tuottamasta edullisemmasta penumokokkirokotteesta (PVC) sekä taudin eniten rasittamien maiden sitoumuksesta laatia kansallisia strategioita keuhkokuumeeseen liittyvien kuolemien vähentämiseksi.

Foorumin taustalla olevat järjestöt ovat ISGlobal, Pelastakaa Lapset, UNICEF, Every Breath Counts, ”la Caixa” Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, USAID, Unitaid sekä GAVI-yhteenliittymä.